Geschiedenis

Het pand De Wilde Wereld is een woon-, werk- en cultuurpand. Het pand bevat het theater, 3 woongroepen, werkplaatsen en kantoorruimtes. De huurders proberen dit monumentale pand zoveel mogelijk in zelfwerkzaamheid te beheren, zowel qua uitvoerend onderhoud als administratief.

Na een korte kraakactie in 1984, taaie onderhandelingen met de gemeente en een grotendeels zelf uitgevoerde verbouwing, wordt de voormalige R.K. meisjesschool aan de Heerenstraat/Burgtstraat door ca. twaalf mensen bewoond en huizen er groepen in, variërend van het Politiek Infocentrum en een Emmauswerkplaats tot theatergroepen (o.a. Stichting Lens) en de Homogroep Wageningen. Waar eens de rooms-katholieke meisjes met devote schreden, onder de hoede van de priorin, van leslokaal naar leslokaal schuifelden, vinden nu activiteiten plaats die tot doel hebben de wereld een beetje op z’n kop te zetten. De naam Wilde Wereld moet ertoe bijdragen dat we met wakkere ogen om ons heen blijven kijken, op zoek naar het onverwachte.

Een plek van waaruit we onze culturele aspiraties vorm willen geven is de grote zaal: twee voormalige leslokalen die zijn omgebouwd tot een intiem theater. Daarin bevinden zich een bar, een uitschuifbare tribune en een licht- en geluidsinstallatie. Momenteel wordt de zaal door zeer uiteenlopende groepen en activiteiten als oefen- en optreedruimte gebruikt, variërend van Homogroep Wageningen tot politiek theater en Grieks drama.

De gebruikers en bewoners zijn de Wilde Wereld. Samen zijn we verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gebouw. Zelfbeheer is dan ook het belangrijkste uitgangspunt van de Wilde Wereld. Dit houdt in dat wij zeggenschap hebben over de inrichting van het gebouw, over wie gebruik maken van het pand, over materialen die we gebruiken en over de financiële organisatie.

Naast zelfbeheer is zelfwerkzaamheid een essentiële pijler van de Wilde Wereld. Door zelfwerkzaamheid kunnen de huren van met name de activiteitenruimtes laag blijven. Hierdoor kunnen groepen met leuke ideeën, maar weinig geld, deze ideeën vorm geven.